Mini 12

Dell Mini 12: поглед отвътре

Незнайно защо най-интересната част на всички компютри (поне за мен) са техните вътрешности - затова много ме зарадва и темата с богат снимков материал за прилежно разглобен Dell Mini 12.